ลมหนาวระลอกใหม่ 17-23 ธ.ค. อุณหภูมิลดฮวบ 3-5 องศาฯ